کمد و جاکفشی

جالباسی و جاکفشی، اولین عناصر چیدمان دکوراسیون هستند که در بدو ورود به منزل یا آپارتمان به چشم می‌آیند. از آن جایی که کمد جاکفشی اولین وسیله ای است که پس از ورود به کار می آید لذا کارایی و پوشیده بودن آن بدون شک به اندازه ظاهر آن، در حفظ زیبایی محیط ورودی مؤثر است . علاوه بر این انواع بهینه ی جاکفشی سبب می گردد تا از فضای مورد نظر به اندازه ی کافی بهره ببرید. 

کمد و جاکفشی 15 محصول وجود دارد