جدید باکس حصیری

باکس حصیری

باکس حصیری درب دار 

کالای تولید داخل 

کار دست بانوان جنوب 

قطر کف 35 سانتیمتر

ارتفاع کل 35 سانتیمتر

قابل تمیز کردنبا دستمال مرطوب 

قیمت140,000 تو‌مان

باکس حصیری

تلفیقی از سنت و مدرنیته .کار دست بانوان خونگرم جنوبی. باکس های درب دار حصیری مناسب استفاده در اتاق کودک یا سبد لباس چرک و مناسب قرار دادن خرده ریز.

باکس حصیری

باکس حصیری

امتیاز به معیارهای کالا از یک تا پنج

نقد یا نظر خود را بنویسید